Site icon Blog Bất Động Sản

Văn phòng đăng ký đất đai trong tiếng anh là gì?

Văn phòng đăng ký đất đai là nơi để thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính và thực hiện các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.

Hãy cùng Blog Bất Động Sản tìm hiểu về, Văn phòng đăng ký đất đai tiếng anh là gì? Và những thông tin liên quan đến văn phòng đất đai trong bài này nhé.

Văn phòng đăng kí đất đai tiếng anh là gì?

Văn phòng đăng kí đất đai một danh từ trong tiếng Anh được viết là:

Land Registration Authority

Các thông tin liên quan đến văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Theo Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP thì văn phòng đấi đai được định nghĩa như sau:

Văn phòng đăng kí đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo qui định của pháp luật.

Những quy định về văn phòng đăng kí đất đai

Nhiệm vụ của văn phòng đăng kí đất đai là gì?

Vai trò của văn phòng đăng kí đất đai ra sao?

Trên đây là thông tin về văn phòng đăng ký đất đai tiếng anh là gì? Và những thông tin liên quan đến văn phòng đất đai đã được Blog Bất Động Sản tổng hợp và chia sẻ. Hi vọng bải viết này hữu ích dành cho quý vị độc giả muốn tham khảo.

Theo: Vietnambiz.vn

Exit mobile version