Văn phòng đăng ký đất đai là nơi để thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính và thực hiện các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.

[Hỏi Đáp] Văn phòng đăng ký đất đai trong tiếng anh là gì?

Hãy cùng Blog Bất Động Sản tìm hiểu về, Văn phòng đăng ký đất đai tiếng anh là gì? Và những thông tin liên quan đến văn phòng đất đai trong bài này nhé.

Văn phòng đăng kí đất đai tiếng anh là gì?

Văn phòng đăng kí đất đai một danh từ trong tiếng Anh được viết là:

Land Registration Authority

Các thông tin liên quan đến văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Theo Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP thì văn phòng đấi đai được định nghĩa như sau:

Văn phòng đăng kí đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo qui định của pháp luật.

[Hỏi Đáp] Văn phòng đăng ký đất đai trong tiếng anh là gì?

Những quy định về văn phòng đăng kí đất đai

 • Văn phòng đăng kí đất đai có chức năng thực hiện đăng kí đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lí, cập nhật, chỉnh lí thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
 • Văn phòng đăng kí đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng kí đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng kí đất đai thực hiện theo qui định của pháp luật về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhiệm vụ của văn phòng đăng kí đất đai là gì?

 • Thực hiện việc đăng kí quyền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND cấp tỉnh;
 • Lập, chỉnh lí và quản lí hồ sơ địa chính gốc, cung cấp bản sao hồ sơ địa chính gốc, bản sao hồ sơ biến động đất đai cho sở tài nguyên và môi trường, tiếp nhận kết quả biến động đất đai từ cơ quan quản lí đất đai để chỉnh lí thống nhất về hệ thống hồ sơ địa chính gốc;
 • Xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin về đất đai;
 • Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định mức thu đối với các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến đất đai;
 • Thực hiện dịch vụ trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, dịch vụ thông tin về đất đai;
 • Thu phí, lệ phí từ đất đai liên quan đến việc đăng kí quyền sử dụng đất.

Vai trò của văn phòng đăng kí đất đai ra sao?

 • Văn phòng đăng kí đất đai giúp các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền và thủ tục hành chính tại các cơ quan công quyền.
 • Người sử dụng đất không còn mất nhiều thời gian, công sức vào các thủ tục hành chính để được quyền sử dụng đất hoặc thủ tục để thực hiện quyền, họ sẽ nộp hồ sơ tại văn phòng đăng kí đất đai đồng thời nhận những giấy tờ pháp lí cần thiết tại nơi này.
 • Đây là bước phát triển trong việc minh bạch hóa các thủ tục hành chính tại cơ quan công quyền và tạo ra các tiện ích để phục vụ nhân dân của các cơ quan nhà nước.

Trên đây là thông tin về văn phòng đăng ký đất đai tiếng anh là gì? Và những thông tin liên quan đến văn phòng đất đai đã được Blog Bất Động Sản tổng hợp và chia sẻ. Hi vọng bải viết này hữu ích dành cho quý vị độc giả muốn tham khảo.

Theo: Vietnambiz.vn

Bài viết liên quan