Trích lục sổ đỏ là gì? Đây chính là vấn đề tranh chấp thường xuyên xảy ra trong đời sống hằng ngày bạn sẽ thường thấy. Giống như việc tranh chấp đất đai ở nông thôn khi người dân không xác định được rõ ràng phần ranh giới đất và phần diện tích đất nên xảy ra tranh chấp với nhau. Cho nên, pháp luật nhà nước Việt Nam đã thêm phần trích lục thửa đất giúp giải quyết vấn đề này.

Trích lục sổ đỏ là gì? Những trường hợp nào cần trích lục sổ đỏ?

Trích lục sổ đỏ là gì?

Trích lục sổ đỏ thực chất là việc sao chép và thể hiện lại phần thông tin chi tiết của thửa đất đó. Chúng cung cấp cho chủ đất thông tin về hình dáng, diện tích cũng như vị trí của thửa đất nhằm giúp cho người sử dụng đất có thể thực hiện các quyền về đất đai như tặng, cho, mua, bán,…..

Trích lục sổ đỏ là gì? Những trường hợp nào cần trích lục sổ đỏ?

Trích lục sổ đỏ là gì?

Bên cạnh đó bản trích lục thửa đất cũng giúp cho nhà nước thuận tiện hơn trong việc quản lý đất đai. Trong việc tiến hành các thủ tục thu hồi, bồi thường và giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng cũng như công nhận quyền sử dụng đất

Nếu như trích lục thửa đất chỉ thể hiện phần thông tin thửa đất nhất định thì trích lục này bao gồm thông tin của một thửa đất hay khu vực đất bạn cần. Phần trích lục này sẽ được vẽ trên giấy hoặc bản đồ kỹ thuật số có thể mô tả chính xác phần ranh giới hay một phạm vi, khu vực nhất định trên bản đồ địa chính. Thông qua phần trích lục này người sử dụng có thể biết được tọa độ, vị trí cũng như số thứ tự thửa đất.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý trích lục bản đồ địa chính không được coi là một văn bản pháp lý để chứng minh quyền sử dụng đất. Bản đồ địa chính chỉ là cơ sở cung cấp các thông tin, đặc điểm về một thửa đất hoặc một khu vực nhất định.

Tại sao phải trích lục sổ đỏ trên bản đồ địa chính

Trích lục trên bản đồ địa chính giúp cho các cơ quan nhà nước thuận tiện hơn trong việc quản lý đất đai, chúng còn giúp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất. Phần thông tin trích lục này giúp người sử dụng đất được cung cấp đầy đủ các thông tin về thửa đất và khu vực đất thuộc quyền sở hữu của mình.

Những trường hợp đất còn chưa có trong bản đồ địa chính

Trích lục sổ đỏ là gì? Những trường hợp nào cần trích lục sổ đỏ?

Phần trích lục của bộ phận địa chính

Theo khoản 3 điều 77 trong nghị định 43 năm 2014 NĐ-CP về phần hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013. Trong phần quy định trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì chưa có phần trích và đo địa chính cho thửa đất thì các văn phòng đăng ký đất đai có nghĩa vụ trích lục.

Trường hợp người sử dụng đất xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất

Trong quy định tại điểm D khoản 1 điều 3 của thông tư 30 năm 2014 TT-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi quy định. Nếu như trong quá trình xin giao đất và thuê đất thì người dân có quyền trích đo địa chính thửa đất của mình.

Trường hợp tranh chấp khi ranh giới đất bị mờ hoặc mất 

Với trường hợp này cần giải quyết tranh chấp đất đai và trích lục bản đồ địa chính là căn cứ quan trọng để có thể xác định được rõ ràng chính xác phần ranh giới và diện tích đất của mình. Từ đó biết được cụ thể phần ranh giới đất của mỗi hộ đến đây và so sánh diện tích trên trích lục bản đồ địa chính.

Trên đây là lời giải thích cho phần trích lục sổ đỏ là gì? Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về quyền tranh chấp đất đai để có thể trích lục sổ đỏ.

Bài viết liên quan