Site icon Blog Bất Động Sản

Mẫu đơn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng

Mẫu đơn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng

Khi nào có thể chấm dứt “hợp đồng cho thuê văn phòng“? Mẫu đơn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng nào chuẩn? Tất cả sẽ được Blog Bất Động Sản chia sẻ cho quý độc giả trong bài viết dưới đây.

Khi nào thì nên sử dụng mẫu đơn thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng?

Trường hợp 1: Hợp đồng kết thúc khi hết thời hạn

Thông thường, mẫu đơn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng sẽ được lập khi hết thời hạn hợp đồng. Đây là trường hợp khá phổ biến và thông dụng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp doanh nghiệp tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê văn phòng, thời hạn thuê có thể ít hoặc nhiều hơn thời gian của hợp đồng trước.

Trường hợp 2: Hợp đồng chấm dứt khi bên thuê văn phòng vi phạm

Trong hợp đồng có ghi rõ khoản mục mà bên thuê phải thực hiện nghĩa vụ. Nếu bên thuê vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng, bên cho thuê có thể chấm dứt hợp đồng ngay. Trường hợp tranh chấp xảy ra có thể đưa đơn lên tòa án giải quyết.

Tuy nhiên, theo văn hóa Việt luôn đề cao biện pháp hòa giải là tối ưu nhất. Nhằm tránh những tác động xấu và tiêu cực từ cả hai bên. Bên thuê có thể bồi thường một khoản chi phí cho bên còn lại vì vi phạm hợp đồng.

Trường hợp 3: Hợp đồng chấm dứt khi bên cho thuê văn phòng vi phạm

Rất nhiều trường hợp, bên cho thuê đã đồng ý ký kết hợp đồng cho thuê nhà nhưng lại lật kèo đàm phán lại. Trường hợp này có thể giải quyết bằng biện pháp đền bù hợp đồng. Trong không khí căng thẳng nhất có thể mang đơn ra cơ quan chính quyền giải quyết. Tuy nhiên, vì cơ chế làm ăn lâu dài mà các bên có thể thỏa thuận để giải quyết bằng biện pháp tối ưu nhất.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng

1/ Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn (bên cho thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn)

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng được ký kết vào ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số… ký ngày… giữa Công ty… và Công ty… Theo nguyên tắc, trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể:

  1. ……
  2. ……
  3. ..….

Để bảo vệ quyền lợi cho Công ty… căn cứ theo hợp đồng thuê văn phòng số… đã ký ngày…, trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày.

Vậy hôm nay, ngày… tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:……………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục bàn giao lại văn phòng đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo   

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng (bên thuê):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ theo Hợp đồng thuê văn phòng tại… số… ký ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Hợp đồng thuê ngày… tháng… năm… và thời hạn là… năm, kể từ ngày… đến hết ngày… Tuy nhiên, vì lý do như sau:

Trong thời điểm hiện tại, điều kiện kinh doanh của công ty chúng tôi không được thuận lợi. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước. Vì vậy tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:………………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục nhận lại văn phòng đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo   

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download Mẫu Thông Báo

Trên đây là điều kiện chấm dứt hợp đồng văn phòng và mẫu đơn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng theo đúng quy định của pháp luật đã được Blog Bất Động Sản chia sẻ. Hi vọng sẽ hữu ích dành cho những ai đang tìm hiểu.

Exit mobile version