Site icon Blog Bất Động Sản

Đất SKK là gì? Một số lưu ý về sử dụng đất SKK

Từng loại đất đai khác nhau sẽ có những quy định và cách quản lý riêng. Vì vậy, vấn đề đất đai vẫn còn gây hoang mang cho nhiều người về cách thức sử dụng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề đó, bài viết về khái niệm đất khu công nghiệp SKK là gìVà một số lưu ý được chia sẻ sau đây của Blog Bất Động Sản sẽ cùng giải đáp thắc mắc của bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những lô đất khu công nghiệp SKK.

Đất SKK là gì?

Đất khu công nghiệp được ký hiệu trên bản đồ quy hoạch đất là SKK. Đây là loại đất thuộc nhóm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Trong số các loại đất SKC, loại đất SKK rất quan trọng luôn được quy hoạch đầu tiên. Dựa vào SKK đất sẽ giúp xác định khu công nghiệp hiện hữu hoặc khu quy hoạch khu công nghiệp.

SKK thường là nơi tập trung của nhiều nhà máy, công ty lớn giúp giải quyết việc làm cho người dân lao động. Đất khu công nghiệp là khu riêng dành cho các cơ sở kinh doanh hợp pháp được cấp phép xây dựng và hoạt động.

Sở hữu một mảnh đất công nghiệp sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống của người dân. Thông thường, những khu vực có đất khu công nghiệp sẽ dần hình thành các khu dân cư, phát triển các loại hình dịch vụ. Bởi hiện nay người dân sống phụ thuộc vào các khu công nghiệp để có công ăn việc làm nuôi sống bản thân và gia đình. Vì vậy, các khu đất công nghiệp thường tập trung đông dân cư sinh sống xung quanh.

Làm thế nào để có thể chuyển quyền sử dụng đất khu công nghiệp SKK?

Căn cứ theo quy định của Luật đất đai 2013, bạn có thể chuyển nhượng đất dựa trên các điều kiện sau:

Khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai 2013 quy định:

Nhà nước cho các tổ chức kinh tế và/hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu sản xuất. Đối với từng diện tích thuê, người thuê phải trả tiền thuê đất hàng năm.

Người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm; đối với diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê hoặc thanh toán tiền thuê đất hàng năm.

Khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013, doanh nghiệp được thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trả tiền thuê đất một lần có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp cho thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này;

b) Trường hợp cho thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật này.

Điểm a Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền: “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất ”

Lưu ý cho người thuê/sử dụng trong sử dụng đất khu công nghiệp SKK

Đối với các chủ doanh nghiệp, việc sử dụng đất tại khu công nghiệp SKK không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, cần có một số lưu ý trong quá trình sử dụng để đảm bảo không mắc phải sai lầm nào. Hãy xem một vài ý tưởng bên dưới:

Tóm lại

Đất SKK là đất thuộc khu công nghiệp SKK thường là nơi tập trung của nhiều nhà máy, công ty lớn giúp giải quyết việc làm cho người dân. Đất khu công nghiệp là khu riêng dành cho các cơ sở kinh doanh hợp pháp được cấp phép xây dựng và hoạt động.

Exit mobile version