Site icon Blog Bất Động Sản

Đất CQP là gì? Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất Quốc Phòng

Ngoài quỹ đất dành cho khu vực kinh tế, đất quốc phòng cũng là một trong những hạng mục quan trọng cần được quản lý chặt chẽ. Bởi nhóm đất này sẽ có ảnh hưởng lớn đến an ninh của đất nước và khu vực. Vậy đất quốc phòng là gì, Nhà nước đã quy định việc sử dụng và quản lý đất của quốc phòng như thế nào? Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Blog Bất Động Sản đi giải đáp những thắc mắc đó.

Đất CQP là gì?

Đất quốc phòng được ký hiệu là CQP là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, được Nhà nước quản lý chặt chẽ. Cụ thể, vườn quốc gia được nhà nước giao đất cho Bộ Quốc phòng để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng. Toàn bộ diện tích cảnh quan sẽ được đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, CQP còn được sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế cho quân đội:

Lưu ý các doanh nghiệp này phải là doanh nghiệp quân đội, được Nhà nước bảo lãnh và chấp thuận. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền, không được giao nhiệm vụ quản lý, có trách nhiệm không được sử dụng đất.

Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi lấn, chiếm, tự ý chiếm hữu đất vào mục đích cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định về mục đích sử dụng cảnh quan quốc gia

Đất cảnh quan là nhóm đất cần được bảo vệ và quản lý chặt chẽ nhất. Vì việc chiếm đất trái phép vẫn diễn ra thường xuyên trên địa bàn. Để làm được điều đó, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định chặt chẽ về mục đích sử dụng.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 35 của Bộ Quốc phòng, đất của chính phủ chỉ được sử dụng vào mục đích quốc phòng và kinh tế. Ngoài những mục đích trên, tất cả những ai chiếm dụng đất đều phải bị xử lý trước pháp luật.

Chủ thể sử dụng đất CQP

Chủ sở hữu quyền quản lý đất đai

Về quản lý đất quốc phòng, an ninh, Nhà nước sẽ giao cho hai đơn vị chính như sau:

Tóm lại

Đất quốc phòng là đất được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng. Toàn bộ diện tích cảnh quan sẽ được đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai. Các doanh nghiệp này phải là doanh nghiệp quân đội, được Nhà nước bảo lãnh và chấp thuận. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền, không được giao nhiệm vụ quản lý, có trách nhiệm không được sử dụng đất.

Exit mobile version